Zpět

Síň slávy

Seznamte se s významnými Čechy a Češkami, kteří svými objevy a vynálezy změnili svět.

Gerty Coriová

* 1896 1957

Česko-americká lékařka a biochemička, nositelka Nobelovy ceny

Více informací
Gerty Coriová

Se svým manželem v roce 1936 objevila průběh katalytické konverze glykogenu, který byl po nich pojmenován jako Coriho cyklus. Za objev funkce hormonů předního laloku hypofýzy při metabolismu cukrů Gerty obdržela jako první žena v roce 1947 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

Prokop Diviš

* 1698 1765

Přírodovědec a vynálezce bleskosvodu

Více informací
Prokop Diviš

Zajímal se o statickou elektřinu. Sestrojil přístroj elektrum, při jehož otáčení vznikala elektřina. V červnu roku 1754 vynalezl bleskosvod. Zaměřil se také na elektroléčbu epilepsie, revmatismu, ale i některých duševních chorob.

Jaroslav Heyrovský

* 1890 1967

Český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel Polarografie, nositel Nobelovy ceny za chemii

Více informací
Jaroslav Heyrovský

Roku 1922 objevil polarografii, metodu měření elektrického proudu, která se využívá při chemické analýze i při základním fyzikálně-chemickém výzkumu. Za svůj přínos získal roku 1959 Nobelovu cenu za chemii, na níž byl nominován celkem 18 krát.

František Křižík

* 1847 1941

Český technik, průmyslník a autor řady vynálezů

Více informací
František Křižík

V roce 1878 vynalezl blokové signalizační zařízení pro železnici, o dva roky později diferenciální obloukovou lampu. Sestavil tři automobily na elektrický pohon, elektrickou mlátičku a lokomotivu.

Drahoslav Lím

* 1925 2003

Český chemik, jeden ze zakladatelů vědního oboru Biomateriály

Více informací
Drahoslav Lím

Asistent Otto Wichterla, s nímž se pokusil vyrobit oční protézu z umělé hmoty místo obvyklého skla. Náhodou však vyvinul hydrogel pro první kontaktní čočky. Vynalezl inzulínovou pumpu se zásobníky pro automatické dávkování inzulínu a hydrogel nesrážející krev pro umělé ledviny a srdce.

Ernst Mach

* 1838 1916

Rakouský teoretický fyzik původem z Moravy

Více informací
Ernst Mach

Vyvinul Machův vlnostroj, Machovo kyvadlo, Machův kužel, definoval Machův princip, Machův úhel a Machovo číslo, které se v praxi hojně používá v letectví. Ovlivnil Alberta Einsteina a dovedl ho k teorii relativity.

Gregor Johann Mendel

* 1822 1884

Český přírodovědec, zakladatel vědního oboru Genetika a objevitel základních zákonů dědičnosti

Více informací
Gregor Johann Mendel

V roce 1866 zformuloval základní zákony dědičnosti. Objevil a objasnil základní principy toho, jakým způsobem rodiče předávají svému potomstvu určité konkrétní vlohy, jejichž znaky nesou právě geny.

Jan Evangelista Purkyně

* 1787 1869

Český fyziolog, anatom, biolog, jeden ze spoluzakladatelů cytologie

Více informací
Jan Evangelista Purkyně

V roce 1837 poprvé představil svůj nejvýznamnější objev - že buňky mají pro život zcela stěžejní význam. Zabýval se také studií sluchu, fyziologií lidské mluvy, vnímáním prostoru a pohybu, embryologií nebo mikroskopickou skladbou živočišných tkání.

Josef Ressel

* 1793 1857

Vynálezce lodního šroubu

Více informací
Josef Ressel

V roce 1821 testoval lodní šroub, na který později (až po smrti) získal patent. Dále vynalezl šroubový lis na výrobu vína a oleje, silniční lokomotivu s parním pohonem, přístroj k určování jakosti dřeva nebo pneumatickou potrubní dopravu a buzolu.

Otto Wichterle

* 1913 1998

Český vědec a vynálezce, zakladatel makromolekulární organické chemie

Více informací
Josef Ressel

Přispěl k zásadnímu zdokonalení a celosvětovému rozšíření měkkých kontaktních čoček. Vycházel z vědecké práce v oblasti hydrogelů. Objevil umělé polyamidové vlákno - silon, z něhož vznikly první ponožky a dámské punčochy.

Znáte další významné vědce a vynálezce původem z ČR? Pošlete nám tipy zde.

Zpět